fbpx

Inleiding
Corona Sneltest Direct biedt Corona sneltesten aan om wachtverzuim te verkorten. Medewerkers worden thuis of op locatie op Corona getest. Voor deze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens.

Als we gegevens over u verwerken, doen we dat zo zorgvuldig mogelijk. We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben en bewaren ze niet langer dan nodig is. We zijn ook transparant over hoe we met uw gegevens omgaan.

Identiteit en contactgegevens Corona Sneltest Direct
Corona Sneltest Direct is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die in deze verklaring worden beschreven. Dat betekent dat u bij Corona Sneltest Direct terecht kunt als u vragen of klachten heeft over hoe wij uw gegevens verwerken.

Dit zijn onze contactgegevens:

CoronaSneltestDirect
Telefoonnummer: 06 388.676.86
E-mail adres: info@CoronaSneltestDirect.nl

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Onze taak betreft het laten uitvoeren van Coronatesten. Om deze taak uit te kunnen voeren moeten we informatie over personen hebben. Dat soort informatie noemen we persoonsgegevens. Wij vragen uitsluitend om een naam, een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer. We slaan ze op en werken ermee.

Gebruik van persoonsgegevens
Corona Sneltest Direct voert alleen verwerkingen uit die noodzakelijk zijn om de taken die zij heeft uit te kunnen voeren.

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden.

Wij verwerken ook gegevens om een klant passend te adviseren;
• Om een overeenkomst uit te kunnen voeren;
• Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten;
• Bijvoorbeeld voor het kopen, bestellen en leveren van producten en diensten;

Tevens verwerken wij ook gegevens ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering;
• Het sluiten van overeenkomsten en het berekenen, vastleggen en incasseren van facturen.

Bewaartermijnen
CoronaSneltestDirect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de volledige uitvoering van haar taken en de naleving van wettelijke verplichtingen. Nadat de bewaartermijn verstreken is verwijderen wij al de gegevens die tot uw persoon kunnen leiden uit onze bestanden. We bewaren en gebruiken nog wel de niet tot een persoon herleidbare gegevens om statistische berekeningen op uit te voeren.