fbpx

Gebruik website

De op deze site en andere door CoronaSneltestDirect en/of Just4Safety B.V. verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan en/of Just4Safety B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie door en/of Just4Safety B.V. kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden van de verstrekte informatie aanvaardt en/of Just4Safety B.V. geen enkele aansprakelijkheid. Op deze site staan links naar externe websites. en/of Just4Safety B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Stuurt u aub een e-mail als u informatie aantreft welke door en/of Just4Safety B.V. is verstrekt waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@CoronaSneltestDirect.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Just4Safety B.V. en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Just4Safety B.V. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Just4Safety B.V. zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Just4Safety B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Just4Safety B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Just4Safety B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.